Pintamestarit somejakokuva

Kumpi sopii tiilikatolle paremmin, suoja-aine vai maali?

Yli 10 vuotta vanhoilla tiilikatoilla alkaa usein olla se tilanne, että suojaavaa alkuperäistä maalikerrosta ei ole enää jäljellä ja tiili alkaa olla altis pakkasraputumiselle sekä haurastumiselle. Sammaleen ja jäkälän kasvu on merkki tiilikaton huokoistumisesta ja tällöin ensimmäisenä tulee luonnollisesti mieleen pestä katto puhtaaksi. Pesu onkin hyvä suorittaa tiilikatolle säännöllisesti, jottei sammal pääse haurastuttamaan tiiliä liikaa. Jos tiilikatolla ei enää ole jäljellä suojaavaa maalikerrosta, niin sammal pääsee kuitenkin pesun jälkeen melko nopeasti iskemään huokoiseen tiilikattoon entistä lujemmin. Tällaisissa tapauksissa tulee eteen sopivan pinnoitteen valinta.

Pinnoitteita on nykyisin tarjolla tiilikatolle jo aika monipuolisesti. Tilanne ei ollut ihan näin hyvä Pintamestareiden aloitellessa tiilikattojen pesuja ja pinnoituksia vuosituhannen alussa, mutta useat maalitehtaat ovat onneksi ottaneet kattopinnoitteiden kehittämisen asiakseen. Joitakin virheellisiä väittämiä täytyy kuitenkin tässä yhteydessä korjata. Joskus on esimerkiksi tullut vastaan väite, että tietyn merkkiselle tiilikatolle kävisi vain tietyn (saman) merkkinen kattomaali ja tiilikaton takuu jatkuisi ainoastaan tätä tiettyä merkkiä käyttämällä. Tämä on puhdas mainoskikka, jolla ei ole mitään käytännön vaikutusta tiilikaton takuuseen tai merkitystä katon kunnon kannalta. Sen sijaan tiilikaton pinnoitteen valinnassa kannattaa kiinnittää huomio muutamaan perusasiaan.

Ensimmäinen askel pinnotteen valinnassa on tarkistaa minkälainen tiili katolla on. Tiilen merkki löytyy yleensä tiilen kääntöpuolelta ja erilaisia tiilimalleja on Suomessakin ollut vuosien saatossa käytössä kymmeniä. Olennainen asia pinnoitevalinnan kannalta on kuitenkin tunnistaa onko tiili läpi- vai pintavärjätty. Useimmiten läpivärjätty kivi säilyttää paremmin värinsä ja näissä tapauksissa pinnoitevalinnaksi sopii yleensä parhaiten kustannuksiltaan edullisempi tiilisuoja-aine, joka ei muuta katon väriä vaan täyttää huokoisuudet ja tekee kivestä vettä hylkivän. Tätä analyysiä ei tietenkään tarvitse tehdä itse, vaan paikalle voi kutsua kattopinnoitusasiantuntijan tekemään ilmaisen kuntokartoituskäynnin.

Tiilikaton suoja-aineita on olemassa käytännössä kahta mallia, vesiohenteista (wb) ja liuotinohenteista (sb). Oma käytännön kokemuksemme on, että liuotinohenteinen toimii paremmin ja se onkin kustannuksiltaan hieman korkeampi kuin vesiohenteinen versio. Tiilikaton suojakäsittelyä tilatessa kannattaa varmistaa kumpaa tuotetta urakoitsija tarjoaa, jotta tarjoukset ovat vertailukelpoisia. Joskus tulee vastaan myös väite, että on olemassa ”värillistä suoja-ainetta”, mutta tässä on myöskin kyseessä hieman harhaanjohtava käsite. Niin sanottu värillinen suoja-aine tarkoittaa käytännössä pohjamaalausta tiilikattomaalilla, mikä ei useimmiten ole riittävä toimenpide, kun kattoa ryhdytään maalaamaan.

Tiilimaali on käytännössä ainoa vaihtoehto pinnoitteeksi, jos katolla on pintavärjätty tiili, josta vanha suojaava kerros on kulunut pois. Tiilimaalin valinnassa kannattaa kiinnittää huomio muutamaan perusasiaan. Ensinnäkin on tärkeää, että pohjatyöt on tehty kunnolla, eli korkeapainepesun jälkeen on käytetty myös sammaleenestoainetta, joka tuhoaa sammalitiöstöt syvältä kiven huokoisista. Tiilimaali levitetään kahteen kertaan, joten olennaista on tilata sekä pohja- että pintamaalaus. Maalin laadulla on myös iso merkitys ja kannattaa ehdottomasti ensinnäkin varmistaa, että pinnoituksessa käytetään tiilikatolle suunniteltua tuotetta.

Maalienkin osalta täytyy korjata eräs virheellinen väittämä. Tiilikattomaaleja kuulee joskus kehuttavan maalin suurella kuiva-ainepitoisuudella, mikä onkin hyvä juttu kerrosvahvuuden kannalta. Suuri kuiva-ainepitoisuus heikentää kuitenkin merkittävästi maalin muita ominaisuuksia, erityisesti maalin tarttuvuutta, mikä saattaa tuoda ongelmia vuosien saatossa. Tärkeää onkin, että maalin suunnittelussa ja valmistuksessa on otettu huomioon kaikki tiilikattopinnoitteelle tärkeät ominaisuudet. Nämä voidaan karkeasti jakaa viiteen osaan: peittävyys, imeytyvyys, elastisuus, tarttuvuus (adheesio) ja UV-kesto. Esimerkiksi Pintamestareiden käyttämässä Nowocoat-hybridipinnoitteessa kaikki edellämainitut ominaisuudet on otettu erinomaisesti huomioon maalin korkean sideainepitoiseuuden ja ainutlaatuisen sideaineyhdistelmän avulla.

Tässä oli kokemuksemme perusteella pääpiirteissään tärkeimmät asiat tiilikaton pinnoitevalintaan liittyen. Kerromme erittäin mielellämme lisää aiheesta ja autamme valitsemaan katollesi oikean pinnoitteen. Ei muuta kun yhteydenottoa tulemaan, jos aihe on ajankohtainen!

Jaakko Rekilä

Toimitusjohtaja / Pohjolan Pintamestarit Oy