Pintamestarit somejakokuva

Voiko tiilikaton pestä painepesurilla ja riittääkö pelkkä pesu?

Kattojen kunnossapito herättää aina näin keväisin keskustelua ja asiasta liikkuu monenlaisia mielipiteitä. Yksi aina aika ajoin esiin nouseva kysymys on, että voiko tiilikattoa pestä painepesurilla. Tämä on erittäin hyvä ja oleellinen kysymys ja syvennymmekin asiaan hieman tarkemmin tässä artikkelissa.

Betonitiili on suosittu kattomateriaali Suomessa ja oikeastaan melkeinpä missä tahansa muuallakin maailmassa. Kattotiiliä on monia erilaisia ja jokaisella tiilikatolla on omanlaisensa huoltotarve. Vesikattoa ja sen kunnossapitoa pitää tietysti käsitellä isompana kokonaisuutena kuin pelkästään kattopintana, mutta katon ja sitä myöten koko rakennuksen hyvinvoinnin kannalta on myös tärkeää keskittää välillä huomio siihen miten katon pinta saadaan pysymään mahdollisimman hyvässä kunnossa mahdollisimman pitkään. Tiilikattojen ongelma on Suomessa tiilen haurastuminen, mikä johtuu siitä että ajan kuluessa tiilikaton pinta kuluu pikkuhiljaa pois ja siihen pääsee iskemään sammal, jäkälä sekä muut epäpuhtaudet. Sammal syö tiilen sisällä olevaa kalkkia ja kattotiili haurastuu kiihtyvään tahtiin, jolloin vesi pääsee imeytymään kiven sisään enenevässä määrin. Nollan molemmin puolin sahaavat lämpötilat puolestaan rapauttavat tiiliä lämpölaajenemisen ja pakkasrapautumisen kautta ja jos mitään ei tehdä, niin edessä saattaa olla vesivuotoja ja lopulta mittava kattoremontti.

Korkeapainepesun vasta-argumentti on se että painepesun pelätään rikkovan kattotiiliä ja aiheuttavan sitä kautta jopa vesivuotoja ja vesivahingon riskin. Tämä onkin mahdollista, jos pesu suoritetaan vailla tietämystä ja osaamista. Aluskatteen, läpivientien ja muiden katon tiiveyteen liittyvien asioiden pitää tietysti olla pesunkestävässä kunnossa ennen kattopesun aloittamista. Toinen juttu mikä tulee ehdottomasti huomioida on, että painepesureita on monenlaisia ja niiden ominaisuudet vaihtelevat mm. pesupaineen, vesimäärän ja rotaatiotekniikan suhteen erittäin paljon. Tiilikatolle on tärkeä säätää pesupaine sopivaksi suhteessa vesimäärään, jolloin pesu on hellävarainen mutta silti riittävän tehokas täydellisen pesutuloksen saavuttamiseksi. Myös rotaatio- ja pesutekniikka sekä tiilikatolle suunnitellun sammaleenestoaineen käyttö vaikuttavat pesun onnistumiseen. Näiden tekijöiden ollessa kohdallaan ei tiiliä mene rikki pesun yhteydessä, mutta ongelmana on usein se että tavallisesta rautakaupasta ostetusta painepesurista ei löydy tarvittavia ominaisuuksia tiilikaton pesemiseen. Useimmiten varsinkin pesupaine on liian suuri suhteessa vesimäärään, jolloin pesusuihku on liian ”terävä” tiilikatolle ja rikkoo näin kattopintaa. Kattopesua suunnitellessa on ensiarvoisen tärkeää varmistaa että tekijöillä on ammattilaisen kalusto. Meillä Pintamestareilla on ratkaistu asia niin, että olemme rakentaneet omat räätälöidyt pesuyksiköt, joissa on juuri oikeat ominaisuudet nimenomaan kattojen pesemiseen.

Miksi täydellinen pesutulos on sitten niin tärkeää? Vastaus piilee siinä, että pesu toimii pohjatyönä katon pinnoitukselle, jonka onnistumisen tärkein yksittäinen tekijä on pohjatyö, eli tässä tapauksessa pesujälki. Mutta eikö pelkkä pesu riitä? Vastaus on useimmiten ”jyrkkä ei”. Perustelu vastaukselle on se, että useimmiten pesu suoritetaan tiilikatolle siinä vaiheessa, kun kattotiilet ovat jo ehtineet haurastua melko paljon ja sammal on päässyt iskemään varsinkin tiilien nokkiin. Kun katto pestään puhtaaksi, niin tiilen huokoiset jäävät ”auki” ja sammal pääsee iskemään kattoon jopa pahemmin kuin ennen pesua. Näin ollen muutaman vuoden päästä ollaan vielä pahemmassa tilanteessa katon kunnon suhteen. Pesun jälkeen on tärkeää saada tiilen huokoisuus poistettua ja vedenhylkimiskyky palautettua alkuperäiselle tasolle. Tämä tapahtuu nykyaikaisilla tiilikatoille kehitetyillä pinnoitteilla, joita on periaatteessa kahta eri lajia. Ensimmäinen on väritön suoja-aine, joka on piioksidijohdannainen silaani-siloksaaniyhdiste. Suoja-aineella saadaan aikaan vettä ja likaa hylkivä goretex-tyyppinen pinta. Toinen vaihtoehto on värillinen tiilikattopinnoite, joka on useimmiten akryylipohjainen tuote. Meidän Pintamestareiden käyttämissä tuotteissa on käytetty myös alkydi- ja paksukalvopohjaisia sideaineita, mikä tuo täysin uuden ulottuvuuden materiaalien toimivuudelle.

On myös epäilty, että kattotiilet rikkoutuvat pesijän kulkiessa katolla ja aina pitäisi käyttää pestessä nostinta. Tämä onkin varsinkin vanhemmilla sipsitiilikatoilla yleinen ongelma, mutta nykyaikaiset tiilet kyllä kestävät katolla liikkumista, kun liikkuminen suoritetaan oikealla tekniikalla. Rikkoutuneita tiiliä ei luonnollisesti saada pinnoitteilla korjattua, joten ne vaihdetaan aina uusiin. Katolla kulkeminen vaurioita aiheuttamatta otetaan aina huomioon työtä tehdessä ja nostinta käytetään tarpeen mukaan. Robotit eivät vielä pysty kattopesuja suorittamaan mutta ehkä tulevaisuudessa sekin onnistuu. Kattopesun vaihtoehdoksi on esitetty usein katon mekaanista puhdistusta (harjaus) ja sammaleenestoaineen käyttöä. Tämä onkin hyvä huoltotoimenpide hieman uudemmille katoille joissa haurastuminen ei vielä ole päässyt vauhtiin. Pinnoitusta varten näin ei kuitenkaan saada haluttua puhtaustasoa.

Tällaisia ajatuksia saimme kasattua otsikossa esitettyihin kysymyksiin. Kiteytyksenä voidaan todeta, että katon voi pestä painepesurilla, mutta se on ammattilaisten hommaa. Lisäksi pelkkä pesu ei useimmiten riitä vaan tiilikatto tulee pesun jälkeen pinnoittaa, jotta katon haurastuminen saadaan pysäytettyä. Toivottavasti näistä näkökulmista oli hyötyä kaikille, joille asia on ajankohtainen. Pidetään olosuhteista riippumatta katot kunnossa, niiden alla on kuitenkin useimmiten ne meille kaikkein tärkeimmät asiat! 🙂

Jaakko Rekilä

Toimitusjohtaja

Pohjolan Pintamestarit Oy