Huopakaton pesu ja pinnoitus perustuu meillä ammattitaitoon ja pitkään kokemukseen.

Ammattitaitoinen työnjohto – menestyksen kulmakivi

Työnjohto on yksi niistä kriittisistä tekijöistä, joka vaikuttaa suuresti onnistuneeseen lopputulokseen. Ammattimainen työnjohto on tärkeää jokaisella toimialalla tehokkuuden, hyvinvoinnin, turvallisuuden ja lopputuloksen kannalta. Sen merkitys korostuu meidän arjessamme entisestään, ja toimiva työnjohto onkin meille äärimmäisen tärkeä osa-alue.

Lue, mikä on työnjohdon merkitys, mitkä asiat siihen vaikuttavat ja miten me pidämme huolta oman työnjohtomme ammattimaisuudesta.

Artikkeli käsittelee seuraavia aiheita:

  • Mitä on työnjohto?
  • Mikä on työnjohto-oikeus?
  • Hyvä ja ammattitaitoinen työnjohto – Ylpeästi laatusertifioitu
  • Kattojen huollot nopeasti, edullisesti ja ammattitaidolla – Pohjolan Pintamestarit
Sammaleen poisto sujuu työntekijöiltämme rutiinilla. Homma hoidetaan ammattimaisesti ja nopeasti.


Mitä on työnjohto?

Työnjohto käsittää projektin suunnittelun, organisoinnin, ohjauksen ja valvonnan, joiden avulla varmistetaan, että projekti etenee sujuvasti ja saavuttaa sille asetetut tavoitteet.

Meillä työnjohto etenee tyypillisesti näin:

Suunnittelu ja kartoitus: Ennen huoltotöiden aloittamista suoritetaan maksuton kartoituskäynti, jotta tiedämme tarpeesi ja kattosi nykytilanteen, ja osaamme suunnitella katollesi varmasti sopivat toimenpiteet.  

Resurssien hallinta: Työnjohtomme varmistaa, että kaikki tarvittavat resurssit ovat saatavilla, työn toteutus on tehokasta ja lopputulokseen päästään sovitussa aikataulussa ja budjetissa.

Turvallisuuden takaaminen: Katolla työskenteleminen on aina riski, ja edellyttää oikeanlaisia välineitä sekä aktiivista riskienhallintaa. Turvallisuus on meille etusijalla, ja jokainen ammattilainen pitää huolta turvallisen työskentelyn toteutumisesta kohteessa. 

Laadunvarmistus: Kattojen huoltotyöt vaativat tarkkuutta ja laadunvalvontaa, jotta lopputulos on mahdollisimman kestävä ja pitkäikäinen. Työnjohto varmistaa, että kaikki työ suoritetaan korkeiden laatuvaatimusten mukaisesti.

Mikä on työnjohto-oikeus?

Työnjohto-oikeus, eli direktio-oikeus, viittaa siihen, että työnjohtajalla on oikeus tehdä päätöksiä työn suorittamiseen liittyen. Työnantajalla on oikeus päättää miten, missä ja millä välineillä työtä tehdään, ja työntekijällä on velvollisuus noudattaa näitä ohjeita ja määräyksiä. Työnantajan direktio-oikeutta rajoittavat työsopimus, työehtosopimus, sekä työlainsäädäntö.

Työnjohto-oikeus sisältää seuraavat asiat:

  • Ohjeiden antaminen: Työnjohto/työnantaja voi antaa selkeitä ohjeita ja määräyksiä työntekijöille, mukaan lukien turvallisuusohjeet ja laadunvarmistukseen liittyvät ohjeistukset.
  • Valvonta: Työnantaja voi valvoa työn etenemistä ja varmistaa, että kaikki tehtävät suoritetaan oikein ja aikataulussa.
  • Päätöksenteko: Työnjohto voi tehdä päätöksiä, kuten muutoksia aikatauluun, budjettiin tai resurssien käyttöön liittyen, työlainsäädännön ja työ- sekä työehtosopimusten puitteissa.


Mihin työnjohtoa tarvitaan?

On selvää, että johtajan olemassaolo vaikuttaa työn etenemiseen, toteutumiseen ja lopputulokseen. Toiminnasta ja toimialasta riippuen työtä voidaan johtaa onnistuneesti monella eri tavalla. Meillä työtä johdetaan monella eri tasolla: yksittäisissä kohteissa, isommissa projekteissa sekä koko yrityksen tasolla. 

Meillä jokainen työntekijä on kokenut ammattilainen, ja vastaa omasta työstään kohteessa. Tavallisissa projekteissa me emme tarvitse työnjohtajaa erikseen valvomaan työntekoa, sillä tiedämme, että kohteissa kaikki sujuu aina turvallisesti, ammattitaitoisesti ja tehokkaasti, sekä lopputulos on laadukas.

Johtoa tarvitaan ylemmällä tasolla pitämään langat käsissä koko yrityksen toiminnan suhteen, jotta kohteiden keskeinen aikataulutus pysyy selkeänä. Isoissa projekteissa on tarpeellista olla erikseen työnjohtaja, joka käy säännöllisesti valvojan tai teknisen isännöitsijän kanssa läpi projektin etenemistä, vastaa aloituspalaverista, luovutuksesta, lopputuloksesta, sekä käy asiakkaiden kanssa läpi loppukatselmuksen.

Meillä työnjohto on kevyttä, eikä työnjohdon tarvitse juosta sammuttamassa tulipaloja hyvän valmistautumisen ansiosta. 

työnjohto


Hyvä ja ammattitaitoinen työnjohto – Ylpeästi laatusertifioitu

Hyvä ja ammattimainen työnjohto on ratkaisevan tärkeää monessa suhteessa. Meille se tarkoittaa, että huoltotyöt sujuvat tehokkaasti ja asiakkaamme ovat tyytyväisiä. Meillä ammattitaitoinen ja hyvä työnjohto näkyy koko prosessin ajan. Nykypäivänä pitää olla ketterä ja joustava, ja kehitämme omaa toimintaamme sen mukaan.

Kun teemme kattavan kuntokartoituksen kohteeseen, pystymme valmistautumaan tuleviin toimenpiteisiin ja kertomaan myös asiakkaalle realistisen budjetin sekä työhön kuluvan ajan. Kun alkutilanne on hyvin selvillä, ei kohteesta löydy enää yllättäviä lisätöitä ja -kuluja, mikä on aina asiakkaan etu. 

Työnjohtoamme määrittelee meille myönnetty ISO9001:2015 -laatusertifikaatti, jonka olemme saaneet ensimmäisenä kattopinnoitusalan toimijana Suomessa. 


Kattojen huollot nopeasti, edullisesti ja ammattitaidolla – Pohjolan Pintamestarit

On vastuullasi sitten kokonainen taloyhtiö, tai vain oman kotisi katto, säännöllinen huolto varmistaa katon kestävyyden ja turvallisuuden.

Seuraa kattosi kuntoa, ja pyydä tarvittaessa meidät maksuttomalle kartoituskäynnille. Kartoituskäynnin perusteella osaamme sanoa sinulle tarvittavat toimenpiteet ja tarkan hintalapun.

Lue parhaat vinkit katon huoltoon  >>

Me huollamme, kunnostamme sekä pesemme ja maalaamme kattosi tehokkaasti, ammattitaidolla ja ilman yllättäviä lisäkuluja. Katon huoltosopimus pitää sisällään vuosittaisen tarkastuksen sekä katolle kertyneiden epäpuhtauksien puhdistuksen. Tarkastuksen yhteydessä kartoitamme katon kunnon ja mikäli havaitsemme korjausta vaativia toimenpiteitä, teemme ne saman tien. Lisäpalveluna teemme myös lumenpudotukset katoilta tarpeen mukaan.